Компенсация при командировка на лица със свободна професия.

Изпратено от st_jivko на Ср., 06/08/2011 - 18:06

Здравейте.От два дни се ровя в нета за да открия решение на моя казус,но явно още не е създаден закон или наредба за него.Най-близо е "Наредбата за командировки в страната".Но според мен там се визират отношения м/у командирован и командироващ при трудови правоотношения.А когато липсват такива?Как стоят нещата/напр.при командировка на лице,упражняващо свободна професия на конгрес,от председателя на съюза в който членува.Присъствието се отменя само по уважителни пречини/.Когато има трудово правоотношение,нещата са ясни-командирования получава брутното си възнаграждение и командировъчни/дневни,пътни,квартирни/.Но когато няма такива-получавам само командировъчни.Как ще бъда компенсиран за пропуснатите ми ползи от отсъствието ми от работа.

Благодаря ви предварително.Надявам се на скорошен отговор.

Компенсация при командировка на лица със свободна професия

В "Наредбата за командировките в страната" е определен реда за командироване на лица, работещи по трудови и извънтрудови правоотношения. От въпроса ви не става ясно какви са точно подробностите по вашия казус, затова ще отговоря така: 

според чл.5, ал.(2) от горецетираната наредба "Могат да бъдат командировани с тяхно съгласие и лица, които работят на обществени начала, самодейци и др., когато се изпращат за изпълнение на възложена задача вън от постоянното им местоживеене."
 

Много е важно и какви са точно взаимоотношенията ви с този, който ви командирова, какви са договорките ви /писмени или устни/ - това може да даде различни нюанси в третирането на казуса.
 

По отношение на данъчното третиране на тези командировки /данъчно третиране на командировъчните пари, получени във връзка с дейности на лица по извънтрудови правоотношения/, това е регламентирано в Закона за доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ - а имено чл.13, ал.1 т.23 :

(изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) получените суми за командировъчни пътни и квартирни пари по правоотношения, които не са трудови, когато са за сметка на възложителя и са доказани документално по реда на действащото законодателство, както и дневните командировъчни пари, но не повече от двукратния им размер, определен за лицата по трудови правоотношения.

 

Необходимо е да се напомни, че разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 23 ЗДДФЛ касае единствено командировъчните пари, които са за сметка на възложителя. В случаите, когато разходите за пътуване във връзка с изпълнение на възложеното по договор са за сметка на физическото лице, пълният размер на направените разходи представлява част от възнаграждението на лицето и съответно - облагаем доход по чл. 29 или чл. 35 ЗДДФЛ.

 

Не е нужно сам да се справяте със счетоводното и данъчно третиране на възникналата ситуация. За това си има специалисти, към които винаги бихте могли да се обърнете. Първоизточникът, от където бихте получили

по-ясна и точна информация, това е лицето, с което влизате в подобни правоотношения. 

 

Компенсация при командировка на лица със свободна професия

 Здравейте отново.

Благодаря ви за отговора.А казусът е такъв,какъвто ви го описах.Не ме интересува данъчното му третиране.

Прави ми впечатление,че колегите от другите градове са компенсирани за времето на престоя си и работата си на конгреса въпреки командировъчните/дневни,пътни,квартирни/,а в нашата колегия не сме.До тази година се изплащаха 20 лв. на ден,като компенсация,а вече не е така-поне при нас.

Въпросът ми е -на каква база почива двойния стандарт,на който сме жертви тази година.

 

Поздрав

Живко Станев

КОМПЕНСАЦИЯ ПРИ КОМАНДИРОВКА

За двоен стандарт не би трябвало да се говори – няма нормативна уредба, която да толерира подобно отношение. Независимо дали става дума за частна фирма, държавно учреждение или която и да е колегия, всички се съобразяват с нормативната уредба на България. Не допускам някой да злоупотребява с това, защото никой не иска да е уязвим законово. Така че е най-добре да поискате отговор от тези, пред които отчитате командировъчните си разходи, защото те биха се аргоментирали на какво основание са промените от тази година и каква е разликата в изплащането на компенсирането и в самите командировки. Ваше право е да поискате да ви цитират върху каква нормативна база са стъпили. Сигурна съм, че всичко си има обяснение и е силно да говорим за жертви. Всяка фирма и организация си има вътрешни правила и норми, но те в никакъв случай, пак казвам, не трябва да са в разрез със закона.

Не бива да си мислите, че данъчното третиране на въпроса не ви интересува, защото това е обвързано с нормативни актове. Особено в края на годината при определяне на доходите си всички се вълнуваме от това. Съжалявам, ако отговора ми не ви удовлетворява, но принципно мога да отговоря само така.

Компенсация при командировка на лица със свободна професия

Благодаря ви за отзивчивостта.

Бяхте пределно ясни.

Поздрав

Живко Станев