Командировъчни в България

Изпратено от apenev на Ср., 01/05/2011 - 10:19

Какъв е размерът на командировките в страната?

Какъв е размерът на командировките в страната?

Съгласно Чл. 19. (1) от Наредбата за командировки в страната - На командирования, когато остава да нощува в мястото на командировката, се заплащат дневни пари в размер 20 лв. за всеки ден от командировката.

(2) На командирования, който изпълнява служебните си задължения през по-голямата част от работното време в друго населено място без нощуване, се изплащат дневни пари в размер 50 на сто от размера по ал. 1.

 

Обезщетение при командировка

1.При изпълнение на командировачна заповед с ЛМПС и настъпила авария на ЛМПС по време на комадировката  (спукан картер), следва ли покриване на имуществени щетите причинени на ЛМПС, и възникналите допълнителни разходи (репатрак) по време на командировката от работодателя?

2. При изпълнение на командировки с ЛМПС, следва ли работодателят да поема част от задалжителни разходи на ЛМПС, необходими за неговото предвижване по републиканската пътна мрежа, като винетни такси, годишен технически преглед и застраховка гражданска отговорност?  

3. Командировачно за каъв период трябва да получи командирования ако тръгне в понеделник от гр.Бургас в 22:15 с нощния влак за гр.София и се върне обратно с нощен влак във вторник в 6:00 часа?  

Отговор на 1-ви в-с: При

Отговор на 1-ви в-с:

При така поставения въпрос всички допълнителни разходи за ЛМПС /включително и ремонта по автомобила/ са за сметка на собственика, освен ако нямате друга допълнителна уговорка с работодателя. В тази връзка не е задължение на работодателя да плаща винетни такси, ГТП, застраховки, данъци по това лично МПС и др.

 

Отг. на 2-ри в-с: Независимо кога решавате да пътувате / в 11ч вечерта или в 5ч сутринта/ датата на командировката е тази на цилия ден - в случая следващия. Респективно говорим и за връщането. Дневните командировъчни пари са в размер на 10лв без приспиване и 20лв с нощувка - но когато става дума за 2 командировъчни дни например. С това е наясно всеки работодател и няма как да стане изплащане на двойния размер, особено когато няма основание за това.

 

Отг.на 3-ти в-с: Посочен в отговора на 1-ви .