Как се отразява кредитно известие, което се отнася за върнати/заменени стоки?

Изпратено от maria на Вт., 12/28/2010 - 16:10

 

Как се отразява кредитно известие, което се отнася за върнати/заменени стоки?

Как се отразява кредитно известие, което се отнася за върнати/за

Отговор: Съгласно чл. 25 ал.2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки „При възникнали нови обстоятелства след подаване на месечните Интрастат декларации, Интрастат операторите подават коригиращи декларации за последните три референтни периода.”

Пример: Ако стоката Ви е декларирана през месец юли и пристига кредитно известие през месец септември по отношение на стоките, които са декларирани през юли, то корекцията трябва да бъде отразена в юлската декларация чрез изготвяне на коригираща за същия период.

ВАЖНО: Ако е необходимо да се подаде коригираща декларация за минал период, който е по-голям от 3 месеца следва служител от дирекция „Интрастат”  да Ви отвори прозорец, за което моля да изпратите писмено искане до дирекцията. Кредитните известия се отразяват като коригиращи декларации за съответния референтен период и търговски поток, чрез извършване на корекция в количеството или стойността в съответната транзакция.