Даване на помещение под наем

Изпратено от Vasi на Ср., 02/23/2011 - 12:34

Здравейте,

Давам помещение / гараж / под наем на фирма и работя по трудов договор на 8 часов работен ден.

Имам няколко въпроса и моля да ми обясните :

1/ кой внася авансовия данък всеки месец от наема?

2/ дължа ли каквито и да са осигуровки в/у наема след като съм на трудов договор и ако дължа всеки мес.ли ги внасям или на края на годината с годишната декларация?

Благодаря

Авансов данък и осигуровки върху наем

Отговор на :

въпрос 1/ - Авансовият данък се внася до 10-то число на месеца, следващ месеца за който се отнася плащането на наема и се дължи от фирмата-наемател / защото вие не сте самоосигуряващо се лице/.

Съгласно чл.45 ал.4 от ЗДДФЛ предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи, издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл.44 сметка за изплатени суми и служебна бележка по образци, които предоставя на лицето, придобило дохода. 

 

въпрос 2/ -  Лицата, които не подлежат на осигуряване по чл.40ал. 1, 2 и 3 от Закона за здравното осигуряване /не са осигурени на друго основание/, са длъжни да внасят осигурителни вноски върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица . След като работите на трудов договор, отпада задължението да се осигурявате по ЗЗО . Длъжна сте да подадете год.данъчна декларация по чл.50от ЗДДФЛ до края на 30-ти април следващата година.