Ръст на заетостта - повече работещи през 2011 г. според министър Тотю Младенов

Изпратено от apenev на Ср., 11/10/2010 - 15:04

Интервю с Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика: Ръст на заетостта с около 0,6 - 0,7 процента или с около 22 хиляди повече работещи през 2011 г.

20,12,2010

 

Според вас ще има ли ръст на заетостта догодина?

Спокойно мога да заявя, че прогнозата за следващата година е оптимистична. Защото очакваме средно годишно заетостта да нарасне с около 0,6 - 0,7 на сто или с около 22 хиляди. Тенденцията за намаляване на безработицата вече 8 поредни месеца не е свързана в никакъв случай само и единствено със сезонните фактори. Истината е, че благодарение на изключително ефективните мерки, предприети по ОПРЧР, вече има
положителен резултат. И съм убеден, че оперативната програма ще продължи да бъде източник на добри практики.

Каква е промяната за бизнеса?

През цялата година работихме върху това да бъдем по-добър партньор на бизнеса при подбор и наемане на персонал, защото активното посредничество на пазара на труда има съществен принос за ограничаване на безработицата. През периода януари-септември 2010 г. в дирекции "Бюро по труда" са обявени 102 551 свободни работни места на първичния пазар на труда, като усвояемостта на работни места на първичния пазар нараства с 6,8 процентни пункта спрямо предходната година. Мерките за субсидиране на заетостта подкрепят бизнеса и са от значение в този тежък за някои от тях период. Възможностите за подкрепа на хората от неравнопоставените групи на пазара на труда и бизнеса ще нарастват и през 2011 г. До края на годината Министерският съвет ще приеме Националния план за действие по заетостта за 2011 г., в който ще бъдат определени конкретните параметри на политиката по заетостта през следващата година.