Посъветвай

формати:
 • Филтриран HTML:
  • Адресите на уеб-страници и имейл адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
  • Разрешени HTML tag-ове: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>

   Този сайт позволява HTML. Овладяването на HTML може да ви се стори страшно, но много лесно можете да научите как да използвате някои от основните HTML тагове. В тази таблица са показани примери за всеки таг, разрешен в този сайт.

   За повече информация виж W3C

   Описание на тагПишетеПолучавате
   Котви се използват, за да се създават връзки с други страници.<a href="https://account-expert.com">account-expert.com</a>account-expert.com
   Курсив<em>Курсив</em>Курсив
   Получерно<strong>Получерно</strong>Получерно
   Цитиран<cite>Цитиран</cite>Цитиран
   Кодиран текст, използван, за да се покаже програмистки код.<code>Кодиран</code>Кодиран
   Несортиран списък - използвайте <li> преди всеки елемент.<ul> <li>Първи елемент</li> <li>Втори елемент</li> </ul>
   • Първи елемент
   • Втори елемент
   Сортиран списък - използвайте <li> преди всеки елемент<ol> <li>Първи елемент</li> <li>Втори елемент</li> </ol>
   1. Първи елемент
   2. Втори елемент
   Списъците със дефиниции са подобни на другите HTML списъци. С <dl> започва списъка с дефиниции, с <dt> започва всеки термин, и с <dd> започва описанието на всяка дефиниция.<dl> <dt>Първи елемент</dt> <dd>Първа дефиниция</dd> <dt>Втори елемент</dt> <dd>Втора дефиниция</dd> </dl>
   Първи елемент
   Първа дефиниция
   Втори елемент
   Втора дефиниция

   Най-рядко използваните символи може да се вмъкват директно.

   Ако имате проблеми, използвайте HTML комбинациите за представяне на такива символи. Най-общо те изглеждат така: &amp; за един амперсанд & символ. За пълния списък на тези комбинации, вижте страницата HTML знаци. Някои от тези символи са:

   Описание на символПишетеПолучавате
   Амперсанд&amp;&
   По-голямо от&gt;>
   По-малко от&lt;<
   Кавичка&quot;"
  • Редовете и параграфите се разпознават автоматично. Таговете <br /> нов ред, <p> параграф и </p> се вмъкват автоматично. Ако даден параграф не бъде разпознат, просто добавете два празни реда.
 • Пълен HTML:
  • Адресите на уеб-страници и имейл адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
  • Редовете и параграфите се разпознават автоматично. Таговете <br /> нов ред, <p> параграф и </p> се вмъкват автоматично. Ако даден параграф не бъде разпознат, просто добавете два празни реда.