Как се осчетоводяват закупени машини и оборудване?

Изпратено от maria на Нед., 11/28/2010 - 18:26

Закупили сме машини и оборудване. Регистрирани сме по ДДС. Какви са счетоводните записи при заприходяване на ДМА? Как да начислим амортизацията и по кои сметки?

Отговор

Покупката на машини и оборудване се отразява счетоводно така:

Д-т с-ка 207/машини и оборудване/

Д-т с-ка 4531 /ДДС покупки/

К-к с-ка 401/доставчици/

За да начислите амортизациите, трябва първо да изберете метода на амортизация. Счетоводният запис за начислената амортизация е:

Д-т с-ка 603/р-ди за амортизация/

К-к с-ка 241 /амортизация на ДМА/