Create content

Survey
Анкета представлява въпрос с няколко възможни отговора. Веднъж създадена и пусната тя стартира елементарен брояч, който сумира гласовете получени за всеки от възможните отговори.