Как се отразява кредитно известие, което се отнася за търговска отстъпка (бонус) ?

Heureicone de triRéférentUtilisateurActions
Aucune statistique n'est disponible.