Как се процедира ако сме получили фактури от минали години сега в 2011г.

Изпратено от Vasi на Вт., 02/24/2011 - 20:40

Във февруари месец тази година сме получили две фактури за закупен материал/разредител/, които са от 2009 година.

Разбрахме за тези фактури при засичането на салдата с фирмата доставчик.При нас тези фактури липсваха и затова те ни ги изпратиха.Въпроса ми е какво правим с тези фактури,как да ги отразим и дали трябва.Иначе не ни се равняват салдата.

Получени фактури от минал период

Доколкото става ясно от въпроса ви, говорите за приключването на 2010г. Не е проблем да си заприходите фактурите, но има някои неща , с които трябва да се съобразите. Предполагам знаете, че ДДС за тези фактури вече не може да ползвате - изтекъл е този 12-месечен период , който е позволен съгласно ЗДДС. Не е въпросът само в засичането на салдата между два контрагента, а това че има пропуск в заприхождаването на материала / независимо дали говорим също така за стоки или консумативи/ - има принципи в счетоводното отчитане, които трябва да се спазват. Информацията, която отразява всяка фирма трябва да е ясна, точна и достоверна, спазвайки освен законодателството на България, също така и фирмената политика.