Ваучери за храна

Изпратено от maria на Съб., 12/04/2010 - 16:41

За какво могат да се използват ваучерите за храна и какви са предимствата при ползването им от страна на работодателя и на работника?

Ваучери за храна

 

Според българското Законодателство, ваучерите за храна са социална придобивка, която е освободена от данъци и осигуровки за двете страни – работник и работодател. Ваучерите за храна са заместващи парите ценни книжа, служещи за закупуване на хранителни продукти.
Всеки работодател има възможност да предоставя ваучери за храна на служителите си, работещи по трудови правоотношения и договори за управление.
С ваучерите за храна могат да се закупуват всякакви хранителни продукти, с изключение на алкохолни напитки и тютюневи изделия.
Ваучерите по Наредба № 7 до 60 лв. месечно са напълно освободени от данъци.

Ваучерите по Наредба № 11 са изцяло освободени от данъци и осигуровки. Ваучерите по Наредба № 11 се предоставят според чл. 285 от Кодекса на труда на служители, работещи в специфични условия на труд като:

- Излагане на вредни условия

- Контакт с биологични агенти

- Повишен шум

- Нощен труд

- Определени вредни условия.