СРЕДНАТА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА НАРАСТВА

Изпратено от maria на Пет., 02/11/2011 - 15:53

НОВИНА НА Btv

 

През четвъртото тримесечие на миналата година средната месечна заплата нараства с 4.9% спрямо периода юли - септември и достига 669 лева, сочи статистиката.

Секторите, в които е регистрирано най-голямо увеличение на възнагражденията, са образование (12.5%), финансови и застрахователни дейности (9.5%) и "Други дейности" (7.5%).

Намаление на заплатите пък е отчетено в "Административни и спомагателни дейности" - с 0.9 на сто, и "Добивна промишленост" - с 0.1 на сто.

През четвъртото тримесечие на 2010 г. средната заплата нараства с 10.4 на сто спрямо същия период на предходната година, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения",  "Професионални дейности и научни изследвания" и "Други дейности".

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през последните три месеца на 2010 г. са получили наетите във "Финансови и застрахователни дейности" - 1417 лева; "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 1412 лева, "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 1308 лева.

Най-ниско платени пък са били работещите в областите "Хотелиерство и ресторантьорство" - 432 лева, "Административни и спомагателни дейности" - 437 лева, "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" - 505 лева.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2009 г. месечната работна заплата в обществения сектор нараства с 6%, а в частния - с 12.7%.