Създаване на съдържание

Анкета
Анкета представлява въпрос с няколко възможни отговора. Веднъж създадена и пусната тя стартира елементарен брояч, който сумира гласовете получени за всеки от възможните отговори.
Въпрос
Въпрос представлява първоначалното съдържание в една дискусионна поредица.