Отговор на коментар

Получени фактури от минал период

Доколкото става ясно от въпроса ви, говорите за приключването на 2010г. Не е проблем да си заприходите фактурите, но има някои неща , с които трябва да се съобразите. Предполагам знаете, че ДДС за тези фактури вече не може да ползвате - изтекъл е този 12-месечен период , който е позволен съгласно ЗДДС. Не е въпросът само в засичането на салдата между два контрагента, а това че има пропуск в заприхождаването на материала / независимо дали говорим също така за стоки или консумативи/ - има принципи в счетоводното отчитане, които трябва да се спазват. Информацията, която отразява всяка фирма трябва да е ясна, точна и достоверна, спазвайки освен законодателството на България, също така и фирмената политика.  

Отговор

---------
CAPTCHA
Този въпрос е за тестване дали сте човек и да се предотврати автоматизиран спам.