Отговор на коментар

Обезщетение при командировка

1.При изпълнение на командировачна заповед с ЛМПС и настъпила авария на ЛМПС по време на комадировката  (спукан картер), следва ли покриване на имуществени щетите причинени на ЛМПС, и възникналите допълнителни разходи (репатрак) по време на командировката от работодателя?

2. При изпълнение на командировки с ЛМПС, следва ли работодателят да поема част от задалжителни разходи на ЛМПС, необходими за неговото предвижване по републиканската пътна мрежа, като винетни такси, годишен технически преглед и застраховка гражданска отговорност?  

3. Командировачно за каъв период трябва да получи командирования ако тръгне в понеделник от гр.Бургас в 22:15 с нощния влак за гр.София и се върне обратно с нощен влак във вторник в 6:00 часа?  

Отговор

---------
CAPTCHA
Този въпрос е за тестване дали сте човек и да се предотврати автоматизиран спам.