Отговор на коментар

  Отговор: В система

 

Отговор: В система Интрастат не се отразяват кредитни известия, отнасящи се до бонуси, тъй като става въпрос за договореност между продавач и купувач за получаване на отстъпка за достигнат оборот, която не е еднаква за всички клиенти. Декларираната стойност следва да бъде в такива случаи пазарната стойност, т.е такава каквато би била при обикновена покупка или продажба.

Отговор

---------
CAPTCHA
Този въпрос е за тестване дали сте човек и да се предотврати автоматизиран спам.