Отговор на коментар

Регистрация по ЗДДС

Условията при задължителна регистрация по ДДС са упоменати в ЗДДС - това става при достигнат оборот /на продажбите / на фирмата от 50000 лв. през последните 12 календарни месеца; както и ако ще се занимавате с продажба на цигари, злато и др. продукти, които са описани в ЗДДС.

Регистрация по ДДС може да направите, дори когато не сте достигнали този праг от 50000 лв - т.е. доброволна регистрация.

Отговор

---------
CAPTCHA
Този въпрос е за тестване дали сте човек и да се предотврати автоматизиран спам.