Отговор на коментар

С Писмо № 67-97 от 17.12.2009

С Писмо № 67-97 от 17.12.2009 г. на Министерство на Труда и Социалната Политика ви се дава отговор на темата, за която питате,т.е. "Допълнително материално стимулиране се изплаща при реално трудово правоотношение. На работници или служители, които към датата на изплащане на допълнителното материално стимулиране не се намират в трудово правоотношение,допълнително материално стимулиране не следва да се изплати, ако това е уговорено във вътрешните правила за работната заплата." 
Каквито и да са вътрешните правила на всяка фирма и организация, не те могат да бъдат в нарушение с действащото законодателство на България.

В зависимост от това на каква база се определят тези ДМС, така и влизат в изчисляването на брутното правоотношение, т.е. годишно или месечно. Но при всички положения се разпределят пропорционално на действително отработеното време за всеки служител. Всичко това се формулира и обвързва със заповед от предприятието, т.е. законовата документална обоснованост трябва да е на лице.
Да се твърди за двойствено третиране на брутното възнаграждение е нещо много сериозно.

Сигурна съм, че и вашия счетоводител и ръководителите ви са наясно с всички законови разпоредби и съответно ги прилагат.

Може да стават грешки, както има и съответните начини за коригирането им. Необходимо е спазването не само на двустранни коректни взаимоотношения, но и на спазване принципите на трудовото законодателство като цяло.

Отговор

---------
CAPTCHA
Този въпрос е за тестване дали сте човек и да се предотврати автоматизиран спам.