Отговор на коментар

Допълнителните възнаграждения. Двойнственост на брутната заплата

 

Ситуацията в която съм е следната (предполагам, че и други колеги
биха могли или са попадали в такова положение):
Налице е грешка, допусната при изчисляването
на трудовото ми възнаграждение по време на платеният ми годишен отпуск за
2010 година. Обяснението на счетоводителя беше, че програмата, която
изчислява заплатите е допуснала грешка при изчислението на моето
ноемврийско възнаграждение и благодарение на мен тази грешка била открита
(бях го помоли да провери, какво ще е възнаграждението ми по време
на отпуск още докато бях в 6 месечен болничен). Разяснено ми беше, че
програмата изчислява възнагражденията за платен годишен отпуск според
чл. 177 от Кодекса на труда, според който се взима в предвид начисленото
средно дневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен
месец, предхождащ ползуването на отпуската ми, през който съм отработил
най-малко 10 работни дни. Последния такъв месец през 2010 година за мен
бе месец април, когато към основната ми заплата бе начислено и
Допълнително Материално Стимулиране (ДМС) за първото тримесечие на 2010
година (след данъци получих 1277.75лв по банковата ми сметка). Това ДМС
очаквах да получа със заплатата си през месец март, позовавайки се на
предходните подобни изплащания (обикновено преди това ДМС се получаваше
на всеки три месеца от началото на годината, в последствие започна изплащанв
на 4-ти, 7-ми и т.н. месеци). Реално това бе и причината
да отложа запланувана операция за началото на месец април за на
началото на месец май с цел получаване на по-високи помощи от НОИ по
време на болничният ми престой (в НОИ пресмятат 6 месеца назад брутното
ми трудово възнаграждение за да получат средна сума, на базата, на която
определят полагащото ми се обезщетение – така в тази сума влязоха на два
пъти изплатени ДМС към основните ми заплати). За съжаление
се получиха усложнения и болничният ми продължи цели шест месеца. След
като се върнах на работа имах 9 работни дни и излязох в платен отпуск,
тъй като годишният ми такъв отпуск е 35 дни и
още 25 дни за това, че съм учащ, а дните до края на
годината не стигаха. В молбата ми за отпуск бях посочил, че искам да
взема цялата си отпуска без прекъсване, което мое решение бе обсъдено и
одобрено от колегите ми на работа, като и от прекият ми ръководител в
службата. От административният ни център ми отнеха 15 дни платен отпуск
 за учащи под предлога, че не могат да прехвърлят повече от 10 дена от
редовната ми 35 дневна отпуска, според вътрешна
наредба (въпреки, че в кодекса на труда такова ограничение
не съм намерил все още). Освен това на заповедта за отпуск, която не знам защо
не е разписана от Директора и от зав. личен
състав , е допусната грешка при изчисляване на дните платен отпуск и според датите
посочени в нея за 2011 година би трябвало да се прехвърлят не 10 а 11 дни
платен отпуск от полагаемите 35 дни. По-следващ платен отпуск
поискан от мен през януари, поради семейни проблеми, ми бе отказан и
съответно ми бе разрешен от началото на февруари (за целта прекият ми ръководител,
 не даде съгласието си на
моята молба за отпуск а даде своето одобрение едва за след месец януари,
независимо каква нужда съм имал от платената ми отпуската останала от
предходната година, и независимо от това, че вече веднъж е одобрена
моя молба да си взема целият платен отпуск за 2010 година наведнъж още в
началото на месец ноември).
В заключение бих искал да обобщя нещата, тъй като цялата ситуация е малко
объркваща и твърде субективна.
1. Първо ощетен съм поне с един ден платен годишен отпуск, който не може
да се прехвърли поради вътрешна заповед, която ако бъде пренебрегната и
единия ден се прехвърли за 2011 година, то възниква въпроса защо това да
не се направи за останките 15 дни, чието прехвърляне би ми позволило да
използвам цялата си полагаема платена отпуска за учащ през 2010 година.
2. Защо в декемврийското ми възнаграждение за платен годишен отпуск не е
отчетено ДМС в последното ми брутното трудово възнаграждение от месец
април, което е указано от чл. 177 от Кодекса на труда, след като заплатата
ми получена през април е влязла в ведомството като брутна такава, на която
съм платил съответните данъци и съответно НОИ използва при нейните
изчисления на обезщетения при болничен.
След няколко консултации с
различни счетоводители и прецизен преглед на „Наредба за
допълнителните и други трудови възнаграждения”,
 не съм убеден в правотата на думите на главният ни счетоводител,
 че тези допълнителни приходи не са с постоянен
характер и поради това не участват в брутната заплата при формирането на
възнаграждение по време на платен годишен отпуск. По друг начин казано тези
 допълнителни тримесечни трудови възнаграждения не са ДМС-та, а някакви
приходи с непостоянен характер, които НОЙ очита като брутна заплата при 
изчисления на обещитения но при изчисляване на възнаграждение за платен
 отпуск не се взимали в предвид при образуване на брутната заплата, 
двойнственост на брутната заплата :)), тъй като те биха могли да бъдат и
 0 лв ако няма клиенти ( за работищите тези допълнителни приходи се сформират
на всеки три месец, чрез процентно разпределение от общия приход за периода според
 това, до колко са допринесли за тези общата печалба).
Всички консултации, които получих потвърждават това, че ДМС участват по един
 или друг начин в определянето на брутната заплата, и че при нужда се правят
 преизчисления на отпуските в края на годината според размера на ДМС.
Обръщам Ви внимание на всичко това, тъй като този въпрос не засяга само 
мен но и всички колеги, които получават ДМС към заплатите си.
Възможна ли е такава двойнственост на брутната заплата? Ако може, тогава
описания по-горе случай, как би следвало да се третира? След като се плащат
данаци и осигуровки на допълнителните възнаграждения, които нямат "постоянен"
характе, т.е. те биха могли да са 0 лв., не би ли следвало да участват по някакъв
начин при образуването на брутното трудово възнаграждение по чл. 177 от КТ.


Отговор

---------
CAPTCHA
Този въпрос е за тестване дали сте човек и да се предотврати автоматизиран спам.