Отговор на коментар

ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК

Не, не губите това право.

Според Чл. 155 от КТ всеки работник или служител има право на платен годишен отпуск.

Според Чл. 224 , ал.1 - при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск за текущата календарна година пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж, и за неизползвания отпуск, отложен по реда на чл. 176, правото за който не е погасено по давност;

ал.2 - Обезщетението по предходната алинея се изчислява по реда на чл. 177 към деня на прекратяването на трудовото правоотношение.

Отговор

---------
CAPTCHA
Този въпрос е за тестване дали сте човек и да се предотврати автоматизиран спам.