ПРОТОКОЛ ЗА ВОП

Изпратено от maria на Съб., 12/04/2010 - 16:09

 

С каква дата трябва да бъде протокол за ВОП с инвойс от 25.08.2010 г., ако сме получили стоката на 01.09.2010 г. За кой месец следва да се включи в дневниците за покупки и продажби?

ПРОТОКОЛИ ЗА ВОП

 

Протоколите за начисляване на данък при ВОП се съставят в 15-дневен срок от датата на изискуемост на ДДС. Това предполага протоколът да бъде издаден в 15-дневен срок от посочената дата, т.е. на 14.09.2010 г. Протоколът следва да се включи в дневника за продажбите за м.09,2010 г. (през който месец е издаден), а в дневника за покупките – в този или в един от следващите 12 данъчни периода .