Новини

ПЛАЩАНИЯ НАД 15 ХИЛ.ЛВ САМО ПО БАНКОВ ПЪТ

Изпратено от maria на Пет., 02/11/2011 - 15:48

НОВИНА НА Btv

 

Плащанията над 15 хиляди лева вече ще стават само по банков път, реши парламентът. Депутатите приеха на второ четене законопроекта за ограничаване на плащанията в брой.

На първо четене народните представители бяха одобрили сумата да е 5000 лева, но при второто гласуване парламентът прие трикратното й увеличаване.

Разпоредбата за банковото плащане на суми в чуждестранна валута се прилага, като се вземе предвид тяхната левова равностойност. Ако тя е равна или надвишаваща 15 000 лева, парите трябва да бъдат преведени по банков път. Равностойността в левове се определя по курса на БНБ в деня на плащането.

И друга промяна - работодателите вече няма задължително да превеждат заплатите на служителите си по банков път. Мотивът - в малките населени места няма достатъчно банкомати.

Плащането на данъците ще може да става вече и с карта,  без такси и комисиони.  

Ограничението за банкови преводи на суми над 15 000 лева няма да важи, ако теглим или внасяме в брой от собствени сметки. Ограничението няма да се отнася и при теглене на влогове на съпрузи и роднини по права линия.
 

 

СВЪРЗВАНЕ НА КАСОВИТЕ АПАРАТИ С НАП ДО 30-ТИ СЕПТЕМВРИ

Изпратено от maria на Вт., 02/10/2011 - 14:50

НОВИНА НА БТВ

 

Около 70% от търговците крият оборота си, сочат данни на НАП. За да излязат приходите им "на светло", след бензиностанциите, и търговските обекти трябва да свържат касовите си апарати с данъчната агенция.

Близо 200 000 са фирмите в страната, които са регистрирани по ДДС. Само за района на Бургас търговците, които реализират годишна печалба от над 50 000 лева, са 19 000. За да може НАП да следи оборотите им и какви данъци плащат, те ще бъдат вързани онлайн със системата на агенцията.    

Търговците обаче недоумяват защо трябва да плащат за връзката с данъчните – необходимото устройство е доста скъпо.

От НАП твърдят, че съвестните бизнесмени ще бъдат компенсирани за изграждането на онлайн връзката.

"Всеки един лев, който ще бъде похарчен, за да се осъществи тази мобилна дистанционна връзка с НАП, ще бъде признат като данъчен разход", заяви Христо Узунов  от пресцентъра на НАП в Бургас.   
До края на февруари на сайта на агенцията всеки търговец може да провери дали касовият му апарат е съвместим със системата на НАП или ще трябва да си купува нов. Срокът за свързването им с данъчните е края на септември. След това идва ред и на дребните търговци.    

 

МНОГО БЪЛГАРИ НЯМА ДА ДОВНАСЯТ ГОДИШЕН ДАНЪК

Изпратено от maria на Вт., 02/03/2011 - 11:30

Много българи няма да довнасят данък по годишните си декларации

31 януари 2011

 

Независимо от това дали имат да довнасят данък или не, всички които през миналата година са получили доходи, подлежащи на деклариране, са длъжни да подадат данъчна декларация до 2 май 2011 г. От НАП напомнят, че и тази година голяма част от българите няма да имат да довнасят данък по годишните си декларации за облагане на доходите от 2010 г. Това е така, защото авансово удържаният им през миналата година данък (в размер на 10%) ще е равен на общо дължимия данък за 2010 г. (също 10%).

Срокът за подаване на годишните данъчни декларации през 2010 г. е 2 май 2011 г. Формулярите могат да се подадат по интернет, с електронен подпис, чрез пощата с обратна разписка, в определени пощенски станции, където служител от „Български пощи” ще ви издаде входящ номер или на място в офис на Националната агенция за приходите.

 Изтеглете декларацията за доходите

         

Данъкът върху доходите по годишната данъчна декларация може да се плати по Интернет, чрез банков превод или директно в клоновете на банките, намиращи се в офисите на НАП, но не по-късно от 2 май 2011 г.

При плащане с банков превод се изисква попълването на платежно нареждане за плащане към бюджета. За да сте сигурни, че плащането ще бъде коректно, е важно да попълните личните си данни, периодът, за който се отнася плащането, входящ номер на декларацията. Важно е в платежното нареждане да впишете и кода за вид плащане (111213-„Данък върху доходите на физически лица - свободни професии, граждански договори, наеми и др.” за декларациите за облагане на доходите на физически лица) в специално определеното за това поле.

Повече информация, както и помощ при попълване на преводните нареждания и пощенските записи, клиентите на НАП могат да получат на информационния телефон 0700 18 700 на цената на един разговор.

           

И ФИРМИТЕ БЕЗ ДЕЙНОСТ ПОДАВАТ ГОД.ДЕКЛАРАЦИИ

Изпратено от maria на Вт., 02/03/2011 - 11:11

И фирмите без дейност подават годишни декларации

01 февруари 2011 - НАП ПЛОВДИВ

          

Годишна  декларация за облагане с корпоративен данък са длъжни да подават и фирмите, които не са осъществявали дейност през 2010 година.  Те попълват отделен формуляр - образец 1010а. В него фирмите декларират, че за предишната година не са имали дейност и не са отчели приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство. Към тази декларация не се прилага годишен отчет за дейността.  Декларациите се подават в офисите на НАП по мястото на регистрация на фирмите, по пощата с обратна разписка или по интернет.

31 март е срокът, в който трябва да се подадат данъчните декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане. Този срок важи както за фирмите, които дължат данък, така и за тези, които не са извършвали дейност.

31 март е и крайният срок, в който трябва да се плати дължимият корпоративен данък, след приспадането на направените авансови вноски. Фирмите, които подадат декларациите си по електронен път ползват 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък (но не повече от 1000 лв.).  Плащането може да стане във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета. Други вариант за плащане са с пощенски запис или чрез интернет.

Неподаването на декларациите се санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата.

    

ПРЕХВЪРЛЯМЕ ДО 20 ДНИ ОТПУСК ЗА СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА

Изпратено от maria на Вт., 01/27/2011 - 17:38

Парламентът прие да прехвърляме до 20 дни отпуск за следващата година 

обновена 27.01.2011, 12:16)

Репортаж на БТВ-новините

 

Платената отпуска за тази година ще може да се ползва и през следващата. Това гласува Народното събрание при първо четене на промените в Кодекса на труда. Поправката на закона стана наложителна след като Конституционния съд върна стария вариант.

До 31 март работодателите са длъжни да изготвят график за ползването на отпуските за 2011 година. От догодина обаче това ще се прави до 31 декември. Неползваният платен годишен отпуск за 2010 година пък ще се ползва до края на 2012 година. Промените предвиждат възможност за отлагане на отпуската до две години. Работодателите ще могат да отказват почивка на служителите си по производствени причини до 10 дни. Това ще става само чрез писмено уведомление. Работниците, които имат стари отпуски от 2009 година, ще могат да ги отлагат занапред, тъй като законът тогава не е действал.

 

ФИРМИТЕ ЩЕ ВНАСЯТ АВАНСОВИЯ ДАНЪК ЗА НАЕМ

Изпратено от maria на Пон., 01/24/2011 - 09:49

Фирмите ще внасят авансовия данък на своите хазяи -

Казаха от НАП

    

За първи път през тази година фирмите и самоосигуряващите се лица, които ползват помещения под наем, ще са задължени да внасят авансовия данък върху доходите на своите хазяи. Досега задължението беше на физическите лица – наемодатели.

Сега с промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които влязоха в сила  през тази година, фирмите ще имат задължението да внасят авансово 10% от размера на наема, които заплащат на своите хазяи. Размерът на дължимия авансов данък се определя, като наемът се намали с 10% нормативно признати разходи и разликата  се умножи по данъчна ставка от 10 на сто.

Когато удържи авансовия данък върху дохода от наем, предприятието или самоосигуряващото се лице е задължен да издаде на своя хазяин и  сметка за изплатени суми и служебна бележка за изплатените доходи и удържания данък.

Данъкът, който платецът на дохода е задължен да удържа, се внася до 10-то число на месеца, следващ месеца, през който  е удържан.

 Физическите лицата, които са отдавали помещения под наем през изминалата 2010 г., трябва да декларират доходите си пред НАП до 2 май 2011 година. При подаването на годишната декларация наемодателите попълват приложение № 4, което е неразделна част от годишната данъчна декларация.

Тези от тях, които подадат декларацията си за доходите и внесат дължимия данък до 10 февруари 2011г., ползват 5% отстъпка. Същата отстъпка ползват и тези, които изпратят декларацията си по електронен път, подписана с електронен подпис и  внесат дължимия данък в срок до 2 май 2011 г. Ползва се една от двете отстъпки. 

НОВ НКПД ОТ 01.ЯНУАРИ.2011г

Изпратено от maria на Пон., 01/17/2011 - 09:35

От 1 януари 2011 година влезе в сила Националната класификация на професиите и длъжностите (НКДП-2011). Съгласно  Заповед № РД01-931/27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика, в срок до 30 юни 2011 година работодателите следва да направят необходимите промени в документацията си по НКПДза 2011г. За целта всеки работодател трябва да съобрази длъжностите си с НКПД-2011, като отрази настъпили промени в наименованията на длъжностите и/или в кодовете им.

В националната класификация на длъжностите са добавени 250 нови професии, а 130 са отпаднали. Сред новите ръководни длъжности са мениджъри по логистика, реклама, връзки с обществеността, човешки ресурси, софтуерно развитие, мрежи, корпоративно планиране, офис мениджър, фасилити мениджър.Общо 5100 са позициите в списъка, който влезе в сила от 1 януари 2011 г. Актуализиране на класификатора е във връзка със синхронизиране на тези в Европейския съюз, а също така и заради бързо развиващите се сектори като информационните технологии, комуникациите и рекламата.

Можете да видите всички документи – ТУК

В случаите, при които е налице промяна само в кода на длъжността, прилагащите организации не следва да подават уведомление по реда на чл. 62 от Кодекса на труда.
При настъпила промяна в длъжностното наименование следва да се сключи допълнително споразумение към трудовия договор и да се подаде уведомление по реда на чл. 62 от Кодекса на труда до съответната териториална дирекция на НАП. Допълнителното споразумение може да се сключи до 30.06.2011 г. 

ОТПАДА ВНОСКАТА ЗА ГВРС ЗА 2011г

Изпратено от maria на Пет., 01/14/2011 - 17:13

Съгласно Чл. 14. (1) от ЗБДОО - За 2011 г. не се внасят вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".

(2) За 2011 г. се определя максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - 1000 лв.

(3) Приема се план-сметка на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" съгласно приложение № 3. 

Абонирай се за новости RSS