Новини

УКАЗАНИЕ НА ФИН.МИНИСТЪР ЗА ДОХОДИТЕ ОТ НАЕМ ОТ 2011г.

Изпратено от maria на Пон., 04/11/2011 - 16:15

Указание на министъра на финансите за определяне и внасяне на авансов данък за доходи от наем

05 Април 2011 - от НАП:
 

Публикувано е Указание на министъра на финансите УК-2/23. 03. 2011 г. относно прилагането на чл. 44, ал. 4 и ал. 5, чл. 45 , ал. 4 и чл. 65, ал. 11 от ЗДДФЛ за определянето и внасянето на авансов данък за доходите от наем и друго възмездно предоставяне за ползване на права  или имущество, в сила от 01. 01. 2011 г.

  

НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ИТАЛИЯ ПО ДДС

Изпратено от maria на Пет., 04/01/2011 - 09:53

Ново законодателство в Италия по ДДС регистрацията и вътреобщностните сделки

31 Март 2011

             

Ново законодателство в Италия по отношение на регистрацията за ДДС на търговците извършващи вътрешни и вътреобщностни сделки

 

Новото италианско законодателство изисква от националните оператори, които желаят да извършват вътреобщностни сделки, да подават заявление пред приходната администрация за допълнителна специална регистрация за целите на ДДС при вътреобщностната търговия.

 

Италия преразгледа ДДС регистрацията на търговците си и част от тях вече не фигурират в системата VIES (24 февруари 2011г). Автоматично включва в системата VIES, като валидни търговци, всички национални оператори, които са извършили  вътреобщностни сделки и са подавали редовно обобщени VIES декларации и ДДС декларации за 2009 и 2010 г.

       

Извършеното преразглеждане на ДДС регистрацията за вътреобщностни сделки има пряко отражение върху предоставяната информация от публичната услуга на Европейската Комисия чрез сайта за проверка на валиднастта на ДДС номер   

     

В тази връзка НАП съветва всички български фирми, извършващи вътреобщностни доставки към свои италиански клиенти, да се уверят във валидността на ДДС номерата на своите контрагенти, преди осъществяване на доставката. Ако идентификационният ДДС номер на италианския контрагент се окаже невалиден, то българският търговец следва да напомни на своя клиент, да се свърже с Италианската приходна агенция, за да получи регистрация за търговия в Общността. Така в системата VIES ще стане видно, че идентификационният му номер за целите на ДДС е валиден.

 

При невалиден идентификационен номер за целите на ДДС на контрагента от ЕС, българският търговец следва да начисли стандартната ставка на ДДС от 20% при извършване на вътреобщностна доставка към този контрагент. 

                  

ЗАЕМИ НАД 10 ХИЛ.ЛВ ЩЕ СЕ ДЕКЛАРИРАТ И ТАЗИ ГОДИНА

Изпратено от maria на Пет., 04/01/2011 - 09:48

От НАП:

И през тази година декларираме заеми над 10 000 лв.

28 Март 2011

      

Заемите между физически лица на стойност над 10 000 лв. задължително трябва да бъдат вписани в годишната данъчна декларация за 2010 г., напомнят от НАП. Изискването обаче не задължава гражданите да декларират банковите си кредити, уточняват от агенцията.

            Физическите лица трябва да попълнят подоходна декларация, ако през 2010 г. са получили парични заеми, чийто общ размер надхвърля 10 000 лв. и към 31 декември 2010 г. част от тях са непогасени. На обявяване пред НАП подлежат и всички непогасени остатъци по кредити в периода от 2005 г. до 2010 г., ако общият размер на остатъците към 31 декември 2010 г. е над 40 000 лв.

            Пред НАП трябва да се обявят не само получените от физически лица заеми, но и дадените такива. В декларацията за доходите, която се подава до 2 май тази година, се посочват предоставените парични заеми  през 2010 г., ако общият им размер надхвърля 10 000 лв. и към края на годината част от тях са остават непогасени.  Кредитите за пет години назад, които сте дали на свои родни и приятели, също трябва да декларирате, ако общият размер на остатъците към 31 декември 2010 г. е над 40 000 лв.

Според данните на НАП през 2009 г. общо 2 700 човека са декларирали, че са предоставили заеми за общо 290 млн. лв. на свои близки и приятели. В същото време хората, които са декларирали, че през 2009 г. са получили кредити от фирми, близки и роднини са 1330. Заемите, които имат да връщат са за общо 195 млн. лв.

            Задължението за деклариране на получените и предоставени заеми на приятели и роднини влезе в сила през миналата година. Целта беше да се спре порочната практика при ревизии да се оправдават недекларирани доходи с кредити от приятели. 

ВСЕКИ РАБОТНИК С ПОВЕЧЕ ОТ 1 РАБОТОДАТЕЛ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ ПОДАВА ГОД.ДЕКЛАРАЦИЯ

Изпратено от maria на Съб., 03/19/2011 - 11:49

От НАП предупредиха:

 

Всеки, който към 31 декември 2010 г. е имал повече от един работодател, е задължен да подаде декларация за облагане на доходите до 2 май 2011 г. Това гласят промените в Закона за данък върху доходите на физическите лица, които влязоха в сила от началото на 2010 г.

Според закона от задължението да подават декларации за облагане на доходите от предходната година са освободени само тези граждани, които 31 декември 2010 г. имат само един работодател, който е определил и внесъл пълния размер на годишния данък до 31 януари 2011 г. Това на практика означава, че ако през годината сте сменили своя работодател и новият не е изчислил и внесъл дължимия годишен данък, то вие трябва да подадете декларация за доходите. Подаването на декларацията е задължително, независимо от факта, че сте работили само по трудови правоотношения.

Същото важи и за тези физически лица, които към 31. 12. 2010 г. имат двама или повече работодатели, при които работят по трудов договор. Задължени да подават декларация за доходите са и тези, които през годината са имали един работодател, но през годината са напуснали или са били освободени от работа и към 31.12.2010 г. нямат работодател, който да определи годишния данък за доходите от трудови правоотношения.

Тази година срокът за подаване на декларациите за облагане на доходите на физическите лица от 2010 г. изтича на 2 май 2011 г. Това е така,  тъй като 30 април е събота, а според правилото, когато последният ден от срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича в първия  работен ден.

Затова до 2 май трябва да се внесе и дължимият данък за довнасяне по декларациите за доходите. От НАП напомнят, че при попълване на преводни нареждания към бюджета, е необходимо да се напише точната дължима сума, кода за вид плащане (код 111213 - „Данък върху доходите на физически лица - свободни професии, граждански договори, наеми и др.” или за данъка от едноличните търговци 111215 – „Годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на еднолични търговци”), входящия номер на данъчната декларация, ЕГН, като задължително се посочва и периода, за който се отнася плащането (1. 01. 2010 - 31. 12. 2010).

ПРОМЕНИТЕ В НКПД ВЛИЗАТ В СИЛА ОТ 1-ВИ МАРТ 2011г.

Изпратено от maria на Съб., 03/05/2011 - 21:35

Направени са изменения в НКПД-2011

ОТ НАП:

 

От 1 март 2011 г., влизат в сила измененията и допълненията в Националната класификация на професиите и длъжностите-2011. Новите длъжности, включени в Националната класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. са 234. Длъжностите с променени кодове са 19 и длъжностите с променени наименования са 15.

Списъци – НКПД 2011

 

Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011

ГОД.ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ДАНЪК, УДЪРЖАН ПРИ ИЗТОЧНИКА

Изпратено от maria на Съб., 03/05/2011 - 21:30

Годишна данъчна декларация за преизчисляване на данък, удържан при източника

 ОТ НАП

    

Със Заповед № ЗМФ-197/25.02.2011 г. на министъра на финансите е утвърден образец на Годишна данъчна декларация по чл. 202а, ал. 4 от ЗКПО за преизчисляване на данък, удържан при източника.

Рубрика Данъци ---> Документи за юридически лица

      

ТЪРГОВЦИТЕ НА ЦИРАГИ НЯМА ДА СЕ РЕГИСТРИРАТ ПО ДДС

Изпратено от maria на Ср., 02/23/2011 - 14:44

От сайта на btv

 

Търговците на тютюневи изделия вече няма да бъдат задължени да се регистрират по ДДС, съобщи председателят на комисията по бюджет и финанси в парламента Менда Стоянова.

Това става факт с приемането на второ четене промени в Закона за данъка върху добавената стойност, чрез които се изменя и този за акцизите и данъчните складове.

“Анализът показа, че решението за въвеждане на подобно изискване беше грешно и сега го коригираме”, обясни Стоянова.

Тя отбеляза, че в малките населени места няма магазини, получили разрешение да продават цигари, което означава, че в тези градчета и села тютюневи изделия - с или без бандерол, се продават под тезгяха.

Според Стоянова с тази поправка ще се даде възможност на лоялните търговци да изпълнят законовите си задължения, което ще намали и контрабандата.
 

ЕТ ПЛАЩАТ 15% ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ СИ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Изпратено от maria на Ср., 02/16/2011 - 11:27

НОВИНА на НАП

15 февруари 2011

 

Доходите от стопанска дейност на едноличните търговци (ЕТ), получени през 2010 г., се облагат със ставка от 15%. В същото време за доходите, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, всички физически лица ще заплащат 10% данък. Така например ЕТ, чиято дейност е производство на сладкарски изделия, ще заплати 15% върху доходите си от реализацията на продукцията си. В същото време ако собственикът на ЕТ получи хонорар по граждански договор, то този доход ще се обложи с данък от 10 на сто.

Едноличните търговци, които през 2010 г. не са осъществявали стопанска дейност, не са задължени да подават декларация през 2011 г.

 Изтеглете декларациите за облагане на доходите

 

Формулярите се подават до 2 май 2011 г., като декларираният данък за довнасяне по годишната декларация трябва да бъде внесен в същия срок.

5% отстъпка ползват гражданите, които изпратят декларацията си по електронен път, подписана с електронен подпис в срок до 2 май 2011 г.

Както през миналата година клиентите на НАП ще подават само онези приложения от декларацията, които са попълнили, тоест няма да се налага да разпечатват и подават цялата данъчна декларация.

СРЕДНАТА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА НАРАСТВА

Изпратено от maria на Пет., 02/11/2011 - 15:53

НОВИНА НА Btv

 

През четвъртото тримесечие на миналата година средната месечна заплата нараства с 4.9% спрямо периода юли - септември и достига 669 лева, сочи статистиката.

Секторите, в които е регистрирано най-голямо увеличение на възнагражденията, са образование (12.5%), финансови и застрахователни дейности (9.5%) и "Други дейности" (7.5%).

Намаление на заплатите пък е отчетено в "Административни и спомагателни дейности" - с 0.9 на сто, и "Добивна промишленост" - с 0.1 на сто.

През четвъртото тримесечие на 2010 г. средната заплата нараства с 10.4 на сто спрямо същия период на предходната година, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения",  "Професионални дейности и научни изследвания" и "Други дейности".

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през последните три месеца на 2010 г. са получили наетите във "Финансови и застрахователни дейности" - 1417 лева; "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 1412 лева, "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 1308 лева.

Най-ниско платени пък са били работещите в областите "Хотелиерство и ресторантьорство" - 432 лева, "Административни и спомагателни дейности" - 437 лева, "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" - 505 лева.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2009 г. месечната работна заплата в обществения сектор нараства с 6%, а в частния - с 12.7%.
 

ЦЕНАТА НА ПЕТРОЛА СКОЧИ ЗАРАДИ СЪБИТИЯТА В ЕГИПЕТ

Изпратено от maria на Пет., 02/11/2011 - 15:51

НОВИНА НА  Btv

 

Цената на петрола скочи заради събитията в Египет. Един барел на борсата в Ню Йорк вече струва с 83 цента повече.

Покачването е регистрирано след речта на египетския президент Хосни Мубарак, в която той обяви, че остава на поста си.

Според анализатори конфликтите в Египет може да навредят на снабдяването със суров петрол през Суецкия канал, който е връзката между Европа и Азия и позволява на корабите по-безопасно и бързо пътуване между регионите.

Въпреки че Египет не е голям производител на суров петрол, по канала се пренасят няколко милиона барела суров петрол дневно, което е почти еквивалентно на производството на Ирак или Бразилия. 

Абонирай се за новости RSS